Vergadering 13 januari 2017

Datum: 04-01-2017

Op D.V. 13 januari hoopt het bestuur van de stichting vrienden voor Mannafields te vergaderen met het bestuur van de Mannafieldsschool in Edinburgh. Na de visitatiereis van oktober jl. hebben we besloten om de steun aan de scholen in Schotland te gaan verbreden en ook de Sunrise school In Glasgow en de Providenceschool op het eiland Leweis te gaan ondersteunen. Voor ons als klein bestuur is dat een hele stap, die we dan ook zorgvuldig willen bespreken. Op D.V. vrijdag 13 januari worden in Edinburgh hiervoor voorbereidende besprekingen gehouden. We willen u als donateurs vragen om uw voorbede voor onze reis, de besprekingen en de mogelijke uitkomsten. Via de website zullen we u op de hoogte houden over het vervolg.

Gert van Tol, penningmeester.