Over de scholen

Mannafields is een Christelijk school in het centrum van het Schotse Edinburgh. Vanwege de invulling die wordt gegeven aan Christelijk onderwijs, is er geen financiering vanuit de overheid voor deze school. De school wordt bekostigd door bijdragen van de ouders en giften.

Mannafields begon in 1988 als een Christelijke school, toen net buiten Edinburgh, bij Carberry Tower. In 1993 verhuisde de school naar zijn huidige locatie aan de Easter Road. De school kwam meer in het centrum van de stad en werd makkelijker te bereiken voor de kinderen. Hoewel de school klein is, beschikt de school over een netwerk van computers. De Stichting ‘Vrienden van Mannafields’ heeft hier een mooie rol ik kunnen spelen. Op de school werken twee toegewijde fulltime leerkrachten, een parttime leerkracht en een parttime ondersteuner. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die in de school helpen.

Mannafield verzorgt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4/5 tot 14 jaar. Het onderwijsstelsel in Schotland is anders ingericht dan in Nederland. Onderwijs tot deze leeftijd geeft school de mogelijkheid om hele nationale curriculum 5-14 aan te bieden.

In Mannafields wordt voluit Christelijk onderwijs geboden. Christelijk onderwijs blijft niet beperkt tot het begin van de dag, maar het doortrekt alle vakgebieden. Het verplichte schotse curriculum is geordend rond bijbelse kernbegrippen. De school stelt dat de plaats waar een kind meer dan de helft van elke werkdag doorbrengt, grote invloed heeft op hoe het kind leert denken. Er wordt op school niet alleen informatie overgedragen, maar een compleet systeem dat het kind helpt bij de ontwikkeling van het brein. Een kind dat opgegroeid is in een niet-Christelijke context zal denken in een niet-Christelijke context en zal minder bekwaam zijn in het kritisch denken over de huidige samenleving.

Mannafields heeft een onderwijsconcept uitgewerkt waarbij de Bijbel, als het Woord van God centraal staat. Het onderwijs wordt volgens een concentrisch curriculum en groepsgewijs aangeboden. Het ‘leren van en met elkaar’ staat centraal. Vooral is het onderwijs gericht op leren kennen van Christus. Er is sprake van een zorgvuldig ontwikkeld onderwijsaanbod, opgebouwd vanuit Bijbelse kernbegrippen. Er is op Mannafields met recht sprake van ‘Christ Centered Education’.

Providence Christian school

 

Sunrise Christian school