Maak kennis met...

 

 

Gert van Tol

Gert van Tol, penningmeester

Mannafields heb ik al jaren in mijn hart gesloten. Door mijn contacten via Driestar Educatief raakte ik betrokken en onder de indruk van het model Christ Centered Education. In Nederland worstelen veel scholen met de invulling van de identiteit in het onderwijs. Bij Mannafields hebben de leerkrachten en het bestuur hun verwachting elke dag op de Heere gericht. Hij zorgt dat de school kan blijven voortbestaan en wij dragen ons steentje bij. Als directeur bestuurder van een schoolvereniging in Dantumadiel (Friesland) mag ik in een heel andere context ook werken in het christelijk onderwijs. Met een betalende overheid die identiteitsgebonden onderwijs in vergelijking met Mannafields ‘zorgeloos’ maakt. Daarnaast ben ik eigenaar van een consultancybedrijf onder de naam Emfusio, ‘druppelsgewijs veranderen’. Ik hoop dat elke druppel die we bijdragen een bron van zegen mag zijn voor scholen in Schotland.

Ik ben getrouwd, vader en grootvader van een prachtig gezin en ben woonachtig in Rouveen. Daar ben ik lid van de Hervormde gemeente binnen de PKN (GB) en afgevaardigde naar de synode van de PKN, tevens lid van het colloquium.

 

Alex Kroon, secretaris

Mijn eerste bezoek aan Mannafields Christian School heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. En aan het verzoek om toe te treden tot het bestuur kon ik geen weerstand bieden. Mijn betrokkenheid bij Mannafields als niet-onderwijsman begon vanwege mijn linkshandigheid. Dat wil zeggen dat ik gevraagd werd om mee te gaan met een studiereis naar Schotland omdat ik bedreven was in het Engelse systeem van autorijden aan de linkerkant van de weg. Die vaardigheid had ik opgedaan tijdens mijn werk voor Shell in Kenia, een voormalige kolonie van Engeland. Ik heb 35 jaar voor Shell gewerkt in verschillende functies en veel van het buitenland gezien. Ik ben nu met pensioen en doe vrijwilligerswerk. Kerkelijk behoor ik tot de Gereformeerde Gemeente van Zwijndrecht en ik ben daar actief in het evangelisatiewerk. Mijn vrouw en ik hebben zes kinderen gekregen en ook kleinkinderen. 

 

Gerjan Bossenbroek, voorzitter

 

Twintig jaar geleden stapte ik aan de Easter Road in Edinburgh  het schooltje binnen: de Mannafields Christian School. De passie, de liefde, de overtuigingskracht en het vertrouwen op God van waaruit christelijk onderwijs werd vormgegeven maakten diepe indruk op me. Ik voelde me verbonden en die verbondenheid is gebleven. Sinds een aantal jaren ben ik voorzitter van het bestuur van de ‘Stichting Vrienden van Mannafields’. Met de liefde van mijn hart probeer ik zo dienstbaar te zijn aan dit christelijke onderwijs. Als eigenaar van Ensemblebèta detacheer ik docenten in voortgezet onderwijs, met name in de exacte vakgebieden. Ik ben getrouwd en vader van één dochter en zes zonen. De rol van grootvader vervul ik met groot plezier. Ons kerkelijk onderdak hebben we in de Gereformeerde Gemeente van Zwijndrecht, onze woonplaats.

Martijn Kroon, algemeen adjunct

Mijn betrokkenheid met Mannafields en daarmee met het Schotse onderwijs ontstond geleidelijk doordat mijn vader in het bestuur van Mannafields zat. Ik hoorde wel eens verhalen en dat sprak me wel aan. Maar toen ik er enkele keren geweest was, zag ik ook wat het betekent om met eigen middelen het onderwijs te moeten vormgeven. Zelf werkzaam in het Voortgezet onderwijs in een gebouw dat een slordige 10 miljoen euro heeft gekost, ervaar ik hoe belangrijk het is als de randvoorwaarden, zoals een gebouw en de inrichting, op orde zijn. Om deze reden zijn we als school in het schooljaar 2018-2019 een actie gestart om de huisvesting van de Schotse scholen te verbeteren. Onlangs zijn ook onze oude laptops na een update naar de overkant gegaan om daar een tweede leven te krijgen bij onze Schotse collega's. Ik hoop dat we ons bewust blijven hoe bijzonder het is dat we ons eigen onderwijs mogen hebben. Het mag ons gebed zijn dat God Zijn Koninkrijk uitbreidt onder de jonge mensen, hier en in Schotland!