Stchting vrienden Christelijk Onderwijs Schotland

Ontstaan
De stichting is opgericht in 2002 als voortzetting van de 'Vereniging Vrienden van Mannafields'
De stichting is in 2018 qua naamgeving en organisatie omgezet in "Stichting vrienden van Christelijk Onderwijs in Schotland"

Doelstelling
De stichting verleent materiële en financiële hulp aan christelijke en reformatorische scholen in Schotland.
Op dit moment zijn dat de volgende scholen:
- Mannafields Christian School, Edinburgh
- Providence Christian School, Stornaway (Lewis)
- Sunrise Christian School, Glasgow

Activiteiten
Door het werven van donateurs, sponsors en door het organiseren van acties op het kerkelijk erf, werft de stichting middelen en gelden. De middelen worden overgebracht naar de scholen in Schotland en daar overgedragen aan het bestuur van de school ter plaatse. De middelen worden aangewend tot instandhouding van het schoolgebouw en als bijdrage in de salariskosten van de leraren. De penningmeester van de scholen sturen de penningmeester van de stichting met regelmaat een exploitatieoverzicht van de school. De gelden worden per bank overgemaakt.

Bestuurssamenstelling
voorzitter:
Gerjan Bossenbroek
gbossenbroek@mannafields.nl

secretaris:
Alex Kroon
akroon@mannafields.nl

penningmeester:
Gert van Tol
gvtol@mannafields.nl

De stichting heeft één vaste vrijwilligers (buiten de bestuurders) en maakt bij acties of vervoer gebruik van particulier initiatief of sponsors vanuit het bedrijfsleven. De vaste vrijwilliger, tevebs voorlichter is de heer Paul van de Waal uit Leerdam (pvdwaal@kliksafe.nl)

Financiële verantwoording

De jaarrekening van de stichting wordt jaarlijks in het voorjaar opgemaakt en is te raadplegen via de website.

Beloningsbeleid
De stichting werkt met bestuursleden die geen financiële beloning of anderszins ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden voor de stichting.

ANBI status
De ANBI status is aangevraagd bij de belastingdienst, waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting (fiscaal nummer 8114.01.972).

Beleidsplan
In het beleidsplan wordt aangegeven wat de doelstelling en de werkwijze van het bestuur is. Tevens wordt beschreven hoe het bestuur van de stichting op termijn de scholen behulpzaam kan zijn in het verbeteren van de financiele situatie. Hierdoor wordt de ondersteuning van projectmatig veranderd in structurele ondersteuning van de bekostiging.

Op onze nieuwspagina houden we u op de hoogte van actuele  zaken.

Recente publicaties:
-
artikel in de gezinsgids
- artikel in het Reformatorisch Dagblad (diverse malen)

https://www.rd.nl/meer-rd/onderwijs/steun-gezocht-voor-schotse-scholen-1.1278259 
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/christelijke-mannafieldsschool-in-edinburgh-blijft-open-1.429716
https://www.digibron.nl/search/detail/e7aaf990b64d3d9a3c0d8f5c990fe759/schotse-christelijke-school-blijft-open/0
https://www.digibron.nl/search/detail/c476d4ac9319308e857c72648bd8b27a/mannafields-school-met-een-drive/1